E mërkurë, 28.09.2016
Impresum - Marketing - Arkiva - Kontakt

Yll Press

Media është pjesë e të qenit qenie njerëzore. Shkurt, sytë janë mediat tona personale. Me to e shohim realitetin që na rrethon ndërsa përmes trurit e perceptojmë atë realitet.
Media dhe Politika


Media është pjesë e të qenit qenie njerëzore. Shkurt, sytë janë mediat tona personale. Me to e shohim realitetin që na rrethon ndërsa përmes trurit e perceptojmë atë realitet. Njerëzit me aftësi të kufizuara pamore dhe mendore kanë vështirësi të perceptojnë atë që shohin, pra, realitetin. Këtu me qëllim po i shmangi veshët si media radiofonike, pra, dëgjimin. Këtu po e shmangi edhe natyrën tjetër të medias që vjen nga sytë - mundësinë për të lexuar andaj kuptuar por edhe shqisat tjera.

D.m.th, edhe kur ecim në rrugë, edhe kur ngasim veturën, edhe kur jemi ulur mes familjes, edhe kur jemi ulur mes shoqërisë, edhe kur jemi ulur diku si mysafir, ne, përmes syve, e perceptojmë rrethinën që të dimë se ku gjendemi. Në këtë mënyrë, ne e kemi më lehtë përshtatjen dhe veprimet pastaj karshi atij realiteti.

Me kalimin e kohës ky trajtim ka marr përmasat e zhvillimit shoqëror enorm . Kështu, është ndjerë nevoja e bartjes së informatës (media) edhe tek njerëzit që nuk kanë përjetuar ngjarjen, pra, tek njerëzit që nuk kanë qenë pjesëmarrës në ngjarje. Kështu, ka lindur edhe gazeta edhe radioja edhe televizioni. Shkurt, përmes këtyre mjeteve informuese është mundësuar që njerëzit që nuk e shohin ngjarjen por as njëri-tjetrin, të komunikojnë lirshëm mes vete, pra, është mundësuar qarkullimi i lirë i informatës.

Me kalimin e kohës është vërejtur që personi/personat ose grupet shoqërore që zotërojnë mediat, pra, i kontrollojnë dhe dinë të manovrojnë me to, kanë fuqi/pushtet. Pushtet të të gjitha llojeve (të bartin ngjarjen, të bartin opinionin/mendimin, të krijojnë vet opinionin, pra, të ndërtojnë realitetin, etj.) dhe atë në mënyrë të vazhdueshme dhe të pandalshme, 24 orë në ditë. Shkurt, nëpërmjet medias, informata ka pasur mundësinë të qarkulloj lirshëm dhe vazhdueshëm. Në këtë kuptim, mes shoqërisë është perceptuar që njeriu/personi që punon në media është i mençur/i zgjuar sepse është thënë që ai/ajo i di të gjitha. Bile, në një kohë të caktuar, ai person është perceptuar edhe si Zot: kur ka folur ai/ajo, të gjithë kanë heshtur dhe dëgjuar.
Roli i medias


Me zhvillimin e politikës është parë që cilido pushtet politik, me çfarëdo ideologjie të jetë e mbështjellë, nuk ka shans as të mbijetoj e as të jetoj pa media, pra, pa përhapjen e asaj ideologjie në publik/shoqëri. Shkurt, politika nuk mund të mbijetoj pa media përderisa media lirshëm mund të jetoj pa politikë sepse nuk varet nga ajo. Por, tashti media ka një shtyllë tjetër varësie – atë të biznesit dhe të shoqërisë/publikut, pra, ekonominë: sa më e zhvilluar shoqëria ekonomikisht, mediat aq më të fuqishme dhe domethënëse me rolin e tyre në jetën e përditshme të shoqërisë. Dhe anasjelltas. Sa më e varfër shoqëria ekonomikisht, shoqëria dhe vet mediat aq më të varura nga biznesi.

Kështu, ka lindur familja mbi familje, nëse më lejohet pak perceptim psikologji-filozofik: politika, biznesi, qeveria, mediat, publiku. Kjo është familja 5-së anëtarëshe shoqërore sot. Në fakt, nëse shikohet historia, kështu ka qenë gjithmonë. Kjo familje, shkurt, nuk mund të mbijetoj pa njëri-tjetrin. Janë të varur nga njëri-tjetri. Nëse bie njëri, bien të gjithë dhe anasjelltas, nëse njëri ka sukses, të gjithë kanë sukses.

Marrëdhëniet e medias me politikwn

Marrëdhëniet e medias me politikën janë shumë komplekse , janë të mbushura më një histori të gjatë e të ndërlikuar , me ngjarje situata etj , ku në shoqëri e përmbushin njëra tjetrën . Lindja dhe zhvillimi i medias , kryesisht të asaj të shtypit të shkruar kushtëzohet me politikën ne disa aspekte : Zhvillimi i tij bëhet në një kuadër të caktuar politik që nxit ose pengon zhvillimin e sajë , po ashtu kemi rast ku vetë media bëhet kronikë e politikës dhe ndikues i zhvillimeve politike në një shtet apo globalisht në shoqëri.
Në historinë mediale e posaçërisht për shtypin e shkuar nuk ka qenë edhe aq lehtë që në mënyrë statistikore të bëhet prezantimi i sajë. Mirëpo siç dihet edhe sot , media gjatë gjithë periudhës së zhvillimit ka arritur të jetë një mekanizëm tejet I fuqishëm dhe ndikues në shoqëri , ajo ka fuqi të paparë ku mund të ndikoj në ndryshime të ndryshme jo vetëm ne aspekt politik në një shoqëri.
Siç thonë edhe Frederic Barbier dhe Catherine Bertho Lavenir në librin e quajtur : Historia e medias nga didëroi tek interneti “ Citoj “ “Perandoritë janë dhe nuk mundë të ishin asgjë tjetër përveç Perandori Letër “ e më vonë perandori të informacionit dhe të kontrollit të tij “


Ndikimi i medias ne politik

Media dhe politika ??? Dy nocione që shumë njerëz I konceptojnë si paralele dhe të përhershme në jetën shoqërore. Lufta e dytë botërore , lufta e ftohtë, Vietnami, procesi Watergate ne SHBA ,Lufta e Kosovës, komunizmi dhe përmbysja e sajë, skandalet e presidentit Bill Klinton, terrori , 9/11 e SHBA-së, Afganistani, Iraku , gjithashtu Konflikti I armatosur në vitin 2001 në Maqedoni , Marrëveshja e Ohrit, Referendumi I vitit 2004 për procesin e decentralizimit e shumë të tjera .
Të gjitha këto janë ngjarje politikë të cilat kanë zënë një vend të posaçëm në media duke u komentuar gjerësisht. Ndikimi I media në politikë dallohet jo vetëm në botimin apo transmetimin e zakonshëm po edhe në lëvizjen energjie të grupeve të ndryshme të ndërlidhur më mediat për ta përdorur atë për shpalljen e platformave apo gjërave të ndryshme .
Ndikimi i medias


Klasa politike e di mirë forcën e medias dhe forcën ndikuese të medias , kush është në gjendje të përdor në kohë dhe masën e duhur të medias atëherë mund të shpresoj në një jetë të suksesshme politike.
Kur mendohet për aplikime të politikave të veçanta , për ndikime të fokusuara në çështje , atëherë qeveria apo partitë vënë në lëvizje mediat partiake. Për të qenë kjo e realizuar në praktikë ka shumë forma të ndryshme : Lidhjet e politikanëve me punonjësit medial , ushtrimi I presionit mbi mediat, presionet ekonomike mbi media, përgatitja e kuadrove prej më herët, donacione me qëllime për blerjen e frymës kritike, etje.

Ndikim më i thellë më i drejtpërdrejtë i medias në botën politike është aim bi elitat politike. Politikanët , lobistët , profesionalistët , apo sponsorët partiak janë ata të cilët shfaqin një ndjeshmëri të lartë në lidhje me median.


Roli parësorë i media në përçimin e politikës :

Fuqizimi i medias, nga viti në vit ka sjellë një situate të tillë ku vërehet se tani të gjitha strukturat partiake e institucionale vendosin kontakte direkt me të për ta përdorur. Derisa media nga ana e sajë është e fokusuar prej kohësh në çështje politike, pse kjo pikërisht ajo që pritej më së pari prej saj : të njoftoj se çfarë ndodh, se si veprojnë njerëzit e zgjedhur , se si funksionon sistemi. Kjo situatë ka bërë ëe partitë tradicionale dhe ato të reja të heqin dorë nga praktika e dikurshme e kontakteve të hapura fizike me votuesit.

Qytetarët në demokraci kanë nevojë për informacione adekuate, që të mund të marrin vendime dhe aktivitete të ndryshme me karakter politik. Kur bëhet fjalë për vendimmarrje dhe për gjykime individët sot më tepër bazohen në informacione mediatike.
Ky ndikim I madh mbi individët shpesh sjell edhe deri në hyti, sepse ata nuk dinë ae si të sillen ua prishi të gjitha llogaritë.


Gazetaria partiake

Zhvillimi i gazetarisë dhe veçanërisht i gazetarisë partiake, është duke "prodhuar", me vite të tëra debate dhe "zhurmë" për pasojat, keq ndikimin dhe rezultatet e kësaj politike-mediale ndaj sistemit tonë shoqëroro-politik. Gazetaria partiake u zhvillua si një "bisht" i politikës ditore. Që në paraqitjen e sajë të parë, ajo, assesi nuk ishte autonome. Gazetaria partiake nga "një bisht politik" u shpejt zhvillua dhe u shndërrua në një kundërpeshë serioze në rritje e sipër kundër ligjit, rendit, sigurisë, pavarësisë dhe dinjitetit të individitit dardan. Sa për ilustrim: ne RFGJ dinjiteti dhe personalitetit i njeriut është i mbrojtur me nenin 1 të kushtetutës gjermane!

Gazetaria


Gazetaria politike-partiake

"Ndërtimi" i vetëdijes për/dhe mbi një "fourth estate" (dhunë e katërt) filloj të zhvillohet fillimisht në Angli. Si platformë dhe tendencë parësore ishte që shtypi, pra gazetaria, të jetë më ndryshe; Jo vetëm "bisht" i një episodi të parallogaritur politik e ideologjik…

Ky raport tensionues ndërmjet politikës dhe gazetarisë "provokon dhe joshë" edhe sot shoqëritë mediale. Nga një anë, sikurse edhe më herët, gazetaria, akuzohet për "marrëdhënie" shumë të ngushta e miqësore me politikën, e në anën tjetër gazetarëve ju "vishet" se ata janë janë "misionarë që ushtrojnë dhe bëjnë" politikën, por gjithsesi me mjete tjera!

Gazetaria jonë partiake përcaktohet dhe vlerësohet më pak si ndërmjetësuese e informacioneve sociale, kulturore e politike, por ajo etiketohet më shumë si "një misionare" që me më dëshirë e kujdes ndërmjetëson dhe ndjek "informacione" partiake, krahinore, fisnore e bajraktarësh.

Gazetarët në sistemet e qëndrueshme shoqërore respektohen dhe trajtohen si një grup individësh; individë të cilët në shoqëri "konsiderohen" edhe si "elitë". Kjo "dhunë e katërt", domosdoshmërish, duhet të "riformësohet" në një kundër dhunë ndaj ekonomisë dhe politikës…të "shndërrohet" në një "mbrojtëse" të opinionit publik.

Gazetaria partiake shqiptare keq shfrytëzon fuqinë e mediave; jo rrallë kundër mendimit, orientimit dhe interesit të opinionit publik e atij kombëtarë, kjo nxitë reportazhe e lajme të njëanshme, "pjellë" polemika dhe komente "monologuese" që ekskluzivisht prodhohen për të sulmuar apo superlativizuar individ të paracaktuar partiak! "Padashur" këta "gladiatorë” partiake-politik ofendojnë, nënçmojnë, minimizojnë dhe "asgjësojnë" lexuesin, dëgjuesin, shikuesin…recipicientin e tyre!
Visar Saiti

Në formatin e tyre medial më shumë ka hapësirë për përfitime materiale dhe reklama se sa për emisionet kulturore e shkencore; këtu më shumë ka vend për lojëra mashtruese "fat(i)keqësie" se sa për emisionet arsimore… Këta "mediaokupatorë"dhe fanatik partiak, qëllimisht, janë duke luajtur ”ruletin rus” me dinjitetin dhe me krenarinë e opinionit publik shqiptarë!!!

Visar Saiti

Publikuar: 12.10.2009 | 05:26
Lexuar: 7894 herė
Printo PDF format Shto nė,..

Komentet
Albulena (13/10/2009 19:38:13) pergezime Visar...
nevruzi (05/02/2010 20:13:03) eshte shume e rendesishme te kesh nje media vetjake,pqr te te mos lene kurre vetem.Njeriu pa sy eshte si lulja pa petalet e saje,te cilet i japin nje bukuri te pa emer.
ismail (03/10/2012 09:44:23) politika eshte dicka qe ka vler mendoji politika e sinqert e ju politika e muhallave dhe interesit qe ndodh tek na, eshte mir mosėe perzim politiken dhe mediatė.
media duhet te jet e e pamvarur nga politika ditore, mendojimos te jet eperzier politika, e cila i ndalon informimin e drejte te qitetarve dhe opinjonit,
me kėt vertetojm se forca politike ne maqedoni e robron nje medij apo shtipin e shkruar .;

Ndalohet pėrdorimi i gjuhės denigruese dhe fjalėve ofenduese ndaj individėve dhe ndaj grupeve specifike, si dhe komentimet qė s`kanė tė bėjnė me temėn e artikullit. Moderatorėt mbajnė tė drejtėn e fshirjes sė komenteve qė thyejnė rregullat e komunikimit.
Emri:
Email adresa:
Komenti:Developed by: Just5 Studio
Rss furnizime